99.000 

• Tặng 200gr EM Bokashi

• Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc

• Giao hỏa tốc tại: Hà Nội, TP.HCM & Thái Bình