199.000 

• Tặng 0,5kg Em Bokashi, tách đựng, hạt giống, sách hướng dẫn chi tiết.

• Sản phẩm đã kèm tấm lọc rác, vòi nước xoáy lỗ to

• Giao hàng thu tiền toàn quốc